Διανομή στο χώρο σας Δευτέρα- Τρίτη από 16:00 έως 00:00

Τετάρτη έως Κυριακή από 12:30 έως 00:00.

 22210 22996, 6972925764

 Ληλαντίων 217 , Χαλκίδα

 

 

Copyright @ Polisin 2021