Νέα καλωδιωτή γέφυρα

Η νέα καλωδιωτή γέφυρα: Αποτελεί ένα ξεχωριστό αξιοθέατο της πόλης, ένα τεχνολογικό φαινόμενο. Έπειτα από 8 χρόνια εργασιών, ένωσε την Εύβοια με τη Βοιωτία, εξοικονομώντας χιλιόμετρα και χρόνο για τους επισκέπτες, καθώς η προσέγγιση στη Χαλκίδα έγινε πολύ πιο σύντομη.

Copyright @ Polisin 2021